Използваме „бисквитки“, за да сме сигурни, че ще Ви осигурим най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате online.pompea-bg.com, се съгласявате с използването на „бисквитки“.

Връщане на стоки

Условия при връщането на стоки

ПРОДУКТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ, ТРЯБВА ДА СА:

·              В оригинално състояние

·              Неупотребявани

·              Да имат запазен търговски вид

·              Да не е нарушена целостта на опаковката

- Стоката се връща за сметка на купувача.

- За повече информация на телефон : 

- Телефон: 0889800932

- Email: pompea_a@abv.bg

Чл. 15. (1)Потребителят/клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на  получаване на стоката. 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: 

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Търговецът не е в състояние да контролира; 

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти; 

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

 - за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3). При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът/потребителят дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. 

- Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,  

(4) Клиентът може /вместо да упражни правото си на отказ/ да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

(5). За упражняване правото на отказ ТЪРГОВЕЦЪТ предостав я на потребителя възможност да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата на търговеца / на хартиен носител, приложен към доставената стока стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 от Закона за защита на потребителя или друго недвусмислено заявление. 

(6). В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Търговеца.